Μηδικάλευρο

Περιγραφή

Προέρχεται από τεχνητή αποξήρανση μηδικής.

Το μηδικάλευρο / τριφυλλάλευρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

  • στην διατροφή των αιγοπροβάτων για αντικατάσταση ή συμπλήρωση της χονδροειδούς τροφής (βόσκησης ή σανού), χωρίς περιορισμό.
  • στην διατροφή των κουνελιών, σαν αυτούσια τροφή ή ενσωματούμενη στο μίγμα κουνελιών σε ποσοστό μέχρι 35%
  • στην διατροφή των μονόπλων (αλόγων κλπ)
  • στην διατροφή των στρουθοκαμήλων σαν αυτούσια τροφή ή ενσωματούμενη στο μίγμα στρουθοκαμήλων 

 Η εταιρεία μας εισάγει μηδικάλευρο / τριφυλλάλευρο από τις χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία - Ισπανία), με ποιοτικά χαρακτηριστικά:

  • Πρωτεΐνη (ελάχιστο 17%)
  • Υγρασία (μέγιστο 12%)
  • Κυτταρίνη (μέγιστο 27%)
  • Καροτίνια (ελάχιστο 100 mgr)

 Διατίθεται ξεσκονισμένο σε μορφή κόκκων (pellets), διαμέτρου 6-7 χιλιοστών

  • χύμα
  • σε σάκκους νάιλον πλεκτούς